Wczytuję dane...

Co oznacza kompresja mierzona w kPa, mmHg czy Den?

Wybierając pończochy kompresyjne spotykamy się z różnymi oznaczeniami ucisku. Czym się różni jednostka miary den, kPa od mmHg i jak przekłada się na codzienne użytkowanie?

 

Zarówno oznaczenie den, mmHg jak i kPa są to jednostki określające jak mocne są pończochy. W przypadku eleganckich rajstop, pończoch damskich, jak i cienkich pończoch podtrzymujących (np. Avicenum 140) wartości te podawane są w jednostkach den. Jednostka miary denier to miara dla próby przędzy stosowana powszechnie w przemyśle włókienniczym. Wywodzi się z francuskiego przemysłu jedwabnego, gdzie denier był używany jako miara wagi (1 den = 1 gram na 9000 metrów). W przypadku cienkiej pary rajstop o grubości 70 den nitka przędzy o długości np. 9000 metrów waży 70 gramów. Obecnie uważa się, że im niższy numer den, tym delikatniejsza i bardziej przezroczysta dzianina. Im większa wartość den tym pończochy są bardziej kryjące, grubsze, cieplejsze, bardziej wytrzymałe. Określenie miary w den posiadają też cienkie pończochy profilaktyczne (np. Sigvaris Delilah) wspierające funkcję żylną. Pończochy 70 den zapewniają lekkość, pończochy 140 den średnie wsparcie, a pończochy 280 den mocne wsparcie medyczne.

Z kolei medyczne pończochy uciskowe (takie jak Mediven Plus czy Ofa Bamberg) mają kontrolowany, stopniowany rozkład nacisku, który jest najsilniejszy w kostce i zmniejsza się w górę wzdłuż nogi w kierunku serca. Aby uzyskać skuteczność medyczną, stopniowany rozkład ciśnienia musi być zgodny z określonymi wytycznymi. Nacisk wywierany zewnętrznie na nogę jest mierzony i podawany jest w kPa lub mmHg.

Medyczne pończochy uciskowe w skali mmHG

Jednym z najczęściej spotykanych określeń jednostki kompresji jest skala mmHg. Oznacza milimetry słupa rtęci (Hg = rtęć) i jest używana w krajach członkowskich UE i Szwajcarii do pomiaru ciśnienia płynów ustrojowych, takich jak np. ciśnienie krwi. Nawiązuje do czasów, gdy ciśnienie mierzono za pomocą kolumny rtęciowej. Podobnie jak w przypadku termometru lub barometru, słupek rtęci unosi się wzdłuż skali mierzonej w milimetrach, gdy wzrasta ciśnienie zewnętrzne. W przypadku kompresji medycznej polega ona na nacisku z zewnątrz wywieranym przez pończochy kompresyjne na nogę.

Medyczne pończochy uciskowe w skali kPa

KPa oznacza kilopaskal i opisuje nacisk wywierany na powierzchnię. KPa jest powszechnie używany na całym świecie jako jednostka ciśnienia, a także mierzy np. ciśnienie w oponach samochodów. Jednostka ta jest równie często używana jako jednostka miary kompresji.

Cztery klasy CCL

Stopniowane ciśnienie wspomaga żylny powrót krwi oraz drenaż limfatyczny. Skuteczne medycznie pończochy kompresyjne, dzięki kontrolowanemu ciśnieniu, sprzyjają leczeniu problemów żylnych i limfatycznych. Wyróżniamy cztery klasy kompresji opisujące poziom ucisku pończochy uciskowej w okolicy kostki, których ucisk mieści się w ściśle określonych parametrach: od CCL I z lekkim uciskiem do CCL IV z bardzo silnym uciskiem.


Klasy ucisku

Jaką kompresję wybrać?

Ogólnie przyjmuje się, że im cięższe zaburzenie, tym wyższa powinna być również zalecana klasa kompresji. Jednak nie zawsze istnieje ścisła korelacja między klasą kompresji a diagnozą. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje lekarz, który zaleca produkt kompresyjny. Poziom ciśnienia zależy bowiem od objawów i osobistej sytuacji pacjenta. W przypadku pacjentów, którzy z powodów psychologicznych nie mogą założyć pończoch z wyższej klasy ucisku, lepsze wyniki można osiągnąć, przechodząc do niższej klasy ucisku.

Wyjątek stanowią pończochy uciskowe profilaktyczne. Mają charakter wyłącznie podtrzymujący, profilaktyczny. Dlatego ich stosowanie nie wymaga przepisania przez lekarza.